Garantie

Algemeen

BodyGauge staat garant voor de goede kwaliteit van de BodyGauge producten. Daarom verlenen wij u voor deze producten een garantie voor de duur van drie jaar. Deze garantie gaat in op de datum van aankoop en omvat het gratis herstel van dit apparaat als deze buiten uw schuld defect raakt. Mocht herstel niet mogelijk zijn, dan vervangen wij het apparaat uiteraard door een nieuw, vergelijkbaar exemplaar. Wij gaan er daarbij vanuit dat -in geval van een defect- u het apparaat op een normale en zorgvuldige wijze hebt gebruikt zoals beschreven in de bij dit apparaat behorende gebruiksaanwijzing.

Uiteraard doet de door ons aangeboden garantie niets af aan de wettelijke garantie waarop u als consument sowieso al recht heeft. Deze wettelijke garantie betekent voor u, dat u recht heeft op een goed product en dat dit product ook doet wat er in redelijkheid van verwacht mag worden. Is dit niet het geval, dan zorgt BodyGauge voor herstel of vervanging van het product. Aan dit recht is niet een bepaalde termijn gekoppeld. De termijn is afhankelijk van het soort product, want van het ene soort product kan meer worden verwacht dan het andere.

Procedure

Wanneer u een beroep wilt doen op deze garantiebepaling, kunt u hierover contact opnemen met service@bodygauge.eu. Uiteraard is het ook mogelijk om hierover met ons serviceteam te bellen: +31 (0)85 8769819.

Geen Gedoe Garantie

BodyGauge heeft zich aangesloten bij het Geen Gedoe Garantie-initiatief van de consumentenbond. Door ons hierbij aan te sluiten, zeggen wij toe u garantie te verlenen zoals het hoort. Dit betekent concreet voor u:

1. Wij houden ons aan de garantiewetgeving.
2. Wij informeren u glashelder en duidelijk over uw rechten.
3. Wij handelen klachten en problemen zo snel mogelijk en naar behoren af, met zo min mogelijk gedoe voor u.
4. Wij zijn als verkoper het eerste aanspreekpunt bij problemen met het product. Als wij zelf garantie aanbieden, maken wij begrijpelijk duidelijk op welke punten deze verder gaat dan de wet.
5. Ook nadat de garantieperiode verlopen is, nemen wij onze wettelijke verantwoordelijkheid als de consument bij ons aanklopt met een ondeugdelijk product.

 

Meer informatie over de Geen Gedoe Garantie vindt u hier.