Aanmelden voor de RSS feed

Gezondheid en Zelfmeting

Met moderne technologieën kunnen we steeds makkelijker inzicht verkrijgen in onze gezondheidssituatie, zoals de hoogte van onze bloeddruk, ons gewicht, bewegingspatronen en heel veel andere parameters van ons lichaam.

Deze behoefte aan inzicht in onze gezondheidssituatie, speelt zeker niet alleen bij mensen met gezondheidsproblemen. Op dit moment is er ook sprake een duidelijke trend, dat steeds meer mensen zo nieuwsgierig zijn naar de effecten van bepaalde zaken op hun gezondheidssituatie, dat zij die effecten willen meten. Wij doelen hier op de ontwikkeling van het zogenaamde 'quantified self' (het gekwantificeerde zelf). Zij willen graag zicht krijgen op hoeveel zij bewegen, wat ze eten, hoe diep zij slapen, hoeveel uur zij werken, hoe hun hartslag zich ontwikkelt bij inspanning, enz.

Met verschillende apps kunnen zij informatie over hun eigen gedrag, gezondheid en levensstijl eenvoudig vastleggen en geprikkeld worden tot bijvoorbeeld een gezondere levensstijl.

Voor meer informatie over het onderwerp Quantified Self:

Nederland: http://quantifiedselfinstitute.org/

Verenigde Staten: http://quantifiedself.com/

Zie ook Rathenau-instituut: de meetbare mens: http://www.rathenau.nl/themas/thema/project/de-meetbare-mens.html

BodyGauge levert op dit moment de BodyGauge Bluetooth Smart® Bloeddrukmeter. Met deze bloeddrukmeter kan je zo vaak je wilt je bloeddruk en hartslag meten. Met de bijbehorende MedM Health app kunnen deze meetgegevens vervolgens op eenvoudige wijze in een schema zichtbaar worden gemaakt en vervolgens worden opgeslagen. Hiermee worden eventuele patronen in het bloeddrukverloop zichtbaar gemaakt. Uiteraard kan deze bloeddrukmeter ook gewoon los worden gebruikt.

Zelf je bloeddruk meten kan prettig en nodig zijn, maar het is zeker geen vervanging van een arts of verpleegkundige. Een meting door een van hen is nog altijd de gouden standaard. Thuis meten kan wel een mooie aanvulling zijn, zeker als je het regelmatig doet. Alleen door regelmatig je bloeddruk te meten op hetzelfde tijdstip krijg je vergelijkbare waarden. Bij een veel te hoge bloeddruk of bij twijfel, moet je altijd contact zoeken met een arts.

Binnenkort zal het aantal BodyGauge producten op het gebied van het zelf meten van gezondheid en conditie, verder worden uitgebreid.