Thuiswinkel Waarborg

BodyGauge heeft zich aangesloten bij de belangenvereniging Thuiswinkel Waarborg.


Klik hier voor ons certificaat: Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat


De voordelen voor u zijn:

Financiële stabiliteit   

Wij doorlopen jaarlijks een financiële check. Hierbij wordt gekeken of wij financieel gezond genoeg zijn om aan onze verplichtingen te voldoen.

Duidelijkheid   
over kosten   

U wordt voorafgaand aan het bestelproces geïnformeerd over eventueel bijkomende kosten.

Achterafbetaling   

U heeft de mogelijkheid om minimaal 50% van het aankoopbedrag achteraf of bij aflevering te betalen.

Bedenktijd   

U krijgt een bedenktijd van 14 dagen, waarbinnen u zonder opgave van reden van de koop mag afzien. U krijgt vervolgens alle kosten (van de aankoop zelf én evt. bijkomende kosten) binnen uiterlijk 30 dagen teruggestort. Dit geldt alleen niet voor kosten van de retourzending zelf.

Garantie via   
de webwinkel   

Wij dragen zelf zorg voor herstel/vervanging van uw defecte product, of het restitueren van het aankoopbedrag wanneer dit niet mogelijk is. Wij zullen u niet naar de fabrikant doorverwijzen.

Klachtenbemiddeling   

Bij klachten krijgt u binnen maximaal 14 dagen een reactie van ons. Komen wij er onderling niet uit, dan biedt Thuiswinkel.org de mogelijkheid van onafhankelijke klachtenbemiddeling.

Privacy   

Wij informeren u over welke gegevens van u worden verkregen en hoe/waarvoor wij deze gebruikten. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

E-mail   

Uw e-mailadres gebruiken wij alleen voor commerciële mails wanneer u daar vooraf expliciet mee heeft ingestemd, of wanneer het een aanbod betreft van soortgelijke producten/diensten die u eerder af heeft genomen. In iedere commerciële e-mail krijgt u de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Veiligheid   

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt of een betaling doet op de website, doet u dit via een beveiligde verbinding. Wij houden onze systemen up-to-date beveiligd tegen inbraak, virussen en andere aanvallen. Augustus 2016 werd door Forus-P BV op deze website een zogenaamde Vulnerability Scan uitgevoerd. Daaruit kwamen geen kwetsbaarheden naar voren. Voor de Thuiswinkel organisatie betekent dit, dat deze webwinkel veilig is bevonden.

Klik hier voor Forus P Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat