Klachtenafhandeling

Bij BodyGauge willen we graag dat iedere klant tevreden is. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hanteren wij een eenvoudige klachtenprocedure.

Uw klacht kunt u via service@bodygauge.eu of via onze contactpagina aan ons kenbaar maken. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij:

 

BodyGauge

 Postbus 654
3720 AR Bilthoven
Nederland
 

Nadat we uw klacht hebben ontvangen, ontvangt u van ons hiervan een bevestiging. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht dit meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Wij zullen te allen tijde proberen uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Blijkt het niet mogelijk om uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan wordt uw klacht ter bemiddeling voorgelegd aan Thuiswinkel Waarborg. BodyGauge zal aan Thuiswinkel Waarborg medewerking verlenen bij het oplossen van het geschil. Leidt de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat dan kunt u uw klacht voorleggen aan de rechter of -binnen drie maanden nadat daarover voor het eerst contact met ons werd opgenomen- aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.

De Geschillencommissie Thuiswinkel valt onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in Den Haag en is onafhankelijk van Thuiswinkel Waarborg. Houdt u er rekening mee dat u voor het in behandeling nemen van uw klacht door de SGC, zogenaamd klachtgeld verschuldigd bent. Dit wordt (gedeeltelijk) terugbetaald als u (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld. Voor nadere informatie, zie Geschillencommissie.

Tevens is het mogelijk uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.